| Aktuelt | Samarbejde | Hjælp | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
registrering    Jeg har glemt adgangskoden
Login : Adgangskode :    
PRINTBUTIKKEN
Print on demand
ETIKETTER, 3D KLISTERMÆRKER
Plotter tilpasning
TRYK OG BESKÆRING
REKLAMEGENSTANDE
PRØVER OG MØNSTRE

Klistermærker og tiketter

 
Mål
Formatet på det grafiske layout
Færdig etiket hvis størrelse defineres af skærelinjen.
Format på projektet
Projektet skal indeholde en etiket i brugerformat, forøget med det krævede udfald samt en selvstændig skærelinje.
Udfald
Der er et område på projektet som går ud over skærelinjen. Udfald bør udgøre 2 mm til hver side.
I tilfælde af ikke rektangulære former skal hele overfladen ikke udfyldes ud over skærelinjen, men kun det omtalte 2 mm udfald. Den øvrige overflade på brugerformatet skal forblive hvid. 
Enkelte etiketter
 • etiketterne kan have form efter frit valg
 • væsentlige elementer bør ikke befinde sig i en afstand af mindre end 3 mm fra den planlagte skærelinje
 • der bør ikke projekteres rammer, omkreds eller lignende tæt på skærelinjen (minimum 5 mm). Under hensyntagen til klippetolerancen vil det grafiske layout ikke være æstetisk.
Projekt for skærelinje
 
 • Skærelinjen på enkelte etiketter skal udføres som en lukket kurve
 • skærelinjen skal projekteres som et hår i sort farve 100%;
 • Under hensyntagen til den tid der hengår til beskæring skal der i projektet :
  - hvor det er muligt anvendes lige i stedet for skæve linjer
  - ikke øge antallet af toppe ud over det som er nødvendigt til at angive kurven
  - skærelinjerne må ikke krydse hinanden
 • når skærelinjen projekteres skal man undgå situationer hvor begyndelsen og slutningen på skæringen befinder sig i en bue - det bedste er at den slutter midt på en lige linje.
 • uregelmæssige former, skarpe hjørner, hule former og lignende forøger arbejdsmængden, og fordyrer dermed etiketterne samt forlænger produktionsperioden. I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til prisforhøjelser og forlænget leveringstid.
 • Linjer til tilskæring skal efter tilpasning med projektet lagres i en selvstændig fil, eller på en selvstændig side i den samme fil. I tilfælde af at der vælges skæring på lige linjer, er det ikke nødvendigt at vedlægge skærelinjen.
 • for etiketter med magnetisk underlag bør skærelinjen ikke indeholde afrundinger med en udstråling, som er mindre end 6 mm;
BEMÆRK!
Skærelinjerne bør have så få toppe som nødvendigt til at skabe formen. Grundløs forøgelse af antallet af toppe i buen forsinker plotterens arbejde.
I tilfælde af at buens kompleksitet medfører at plotteren arbejder for langsomt vil bestillingen blive afbrudt på grund af forkert forberedt fil.


Grafik
Farvemodel
Arbejdet skal forberedes i CMYK model (vedrører ikke arbejde med anvendelsen af supplerende farver: guld/ sølv/ hvid 3D); såfremt der er rastet grafik i arbejdet (tekstur, fotografi) skal dette også ændres til CMYK. 
Blanding af forskellige farveoverflader eller farvemodeller i et dokument (fx CMYK og RGB) fører til forkert gengivelse af farverne, og der modtages ikke reklamationer herfor. 


In translation: `Metalizacja oraz kolor Biały`
In translation: `Przygotowanie grafiki dla Liquid Metal oraz koloru Biały znajduje się w sekcjach poniżej.`
Sort baggrund
For at opnå en fuld mørk sort farve, skal der anvendes farve 100%K, i tilfælde af etiketter i teknologi Hvid + CMYK  skal anvendes sammensætningen: C33%M33%Y33%K100
Grå baggrund
Hvor baggrundsfarven skal være grå bygges denne ved anvendelse af „K", uden anvendelse af de andre „CMY"
Toneovergange
Tilføj støj til toneovergange for at undgå stribedannelser.
Optimal opløsning
Optimal opløsning til rastergrafik og billeder er 300dpi.
Anbringelse af objekter
Væsentlige objekter (billeder, grafik, tekster) må ikke befinde sig i en afstand af mindre end 3 mm fra kanten af det grafiske layout, eller fra foldelinjer.

Hvis det gemmes som CDR skal arbejdet grupperes og typerne skal ændres til skrå.
I filen skal sidens format defineres i overensstemmelse med ovenstående projektformat, og projektet skal anbringes centralt på siden. 
I tilfælde af lagring som EPS projekt uden baggrund (hvid) skal det begrænses af en ramme, hvis mål er i overensstemmelse med ovenstående projekt.


Under hensyntagen til skæretolerancen kan arbejdet blive let forskubbet i forhold til brugerformatets kant. 
Vi fraråder derfor at anbringe enhver form for rammer omkring projektet, hvis manglende centrering på brugerformatet kan være synlig.


Gennemsigtige etiketter
Undtagelser, som det er værd at bemærke, ved forberedelse af filer til tryk.
 
 1. For at opnå den bedste effekt med sort, skal der anvendes 100%K.
 2. Farver med en høj mætningsgrad ser bedre ud. For at opnå de bedste effekter bør mindst 1 komponent have en 100% mætningsgrad.
 3. Sølvfolie er grundlaget for skabelse og sammensætning af metaliserende effekter i forskellige farver på et underlag. 
 4. For at opnå de bedste effekter ved guldfolie, kan man bestille tryk på sølvfolie, med anvendelse af farven yellow -  vi anbefaler sammensætningen C:13 M:40 Y:100 K:3.
 5. Ethvert hvidt element i projektet vil ved tryk tage underlagets farve - altså det materiale, som der er trykt på. (undtaget etiketterne Hvid + CMYK trykt på ark).​
 6. Udgangsfarven i trykket vil være anderledes end den samme farve trykt på hvidt underlag.
 7. Vi fraråder tryk af farvefotografier i fuld farve på andet end hvidt underlag. Effekterne vil måske ikke leve op til forventningerne.
 8. Vi anbefaler ikke at anvende rammer i projekterne, og heller ikke skærelinjer på selve rammerne, da der kan være afvigelser i skæreprocessen (+/-1mm) og mulighed for at projektet forskubbes. 


Supplerende HVID farve
Hvordan forberedes en fil til tryk med ekstra farve Kun Hvis eller Hvid + CMYK.
Til tryk med hvid farve samt til hvidt undertryk for cmyk-farver kræves forberedelse af en ekstra farvefil med navnet „White". Den enkleste måde at skabe sådan en farve på i det grafiske program, er at hente den med en pipette fra den af os forberedte prøve, som findes i filen White.pdf eller White.cdr (v.15)
Elementer af grafik som er trykt med hvid farve skal være over projektet med CMYK-grafikken og skal angives Overprint (farven skal være „påtrykt").

Man kan også selv forberede en pallet med supplerende farver.

   
Se vejledningen for hvordan du anvender dit grafiske program til en let, hurtig og sikker projektering af spotfarver:  
 


Arbejdet skal forberedes med anvendelse af den nedenfor beskrevne teknologi Hvid farve.
I tilfælde af gennemsigtige etiketter accepteres imidlertid udførelse af CMYK-tryk (uden undertryk). Under hensyntagen til den specifikke anvendelse, kan man på en hvilken som helst måde, afhængigt af de ønskede effekter, projektere CMYK farvetryk uden undertryk, med undertryk eller kun hvid.

Afhængigt af anvendelsesmetoden bør etiketter forberes som standard (applikationen på overfladen) eller i spejl (applikationen under overfladen).  


Bemærk!
Ved små tegn og elementer kan der forekomme tydelig rykning i printregistreringen


Forberedelse af supplerende farve til Liquid Gold/Silver
Supplerende farve til Liquid metal forberedes på samme måde som forædling med UV selektivlak. (se ovenfor)

Bemærk.
Det anbefales ikke at lakere eller anvende Liquid Metal på elementer, som er tyndere end  0,4 mm i positiv samt 0,6 mm i negativ. Den anmefalede mindste størrelse af tegnene er 10 pkt. afstanden mellem elementerne må ikke være mindre end (0,5mm); der foreligger mulighed for forskubning i forhold til trykket på 0,3 mm. 
Vi anbefaler ikke at projektere Liquid Metal effekter til udfald eller på bøjninger og foldninger, da der er mulighed for at det metaliserede folie kan revne/smuldre på kanterne/bøjningerne.  
Ved anvendelse af Liquid metal på større elementer/apli kan der fremkomme en effekt, hvor dækningen er uregelmæssig.

LiquidMetal er en påtrykt farve.I forbindelse med den nøjagtige tilpasning (0,3mm), bør man ikke fjerne/vælge grafikbaggrund i CMYK-projektet, Siden med baggrundsprojektet bør heller ikke indeholde gentagne elementer af masken.
 
 

På en side i projektet er det muligt at kombinere: Tryk med Liquid Goldem med Liquid Silverem samt UV selektivlak. På grund af muligheden for fejl er beskrivelsen af filen her særdeles vigtig eller alternativt fastholdelse af siderækkefølgen i filen (se nedenfor).

Elementer af Liguid Metal samt selektivlak skal ligge mindst 1 mm fra hinanden

På karton der er indfarvet i massen tillades ikke Liguid metal eller selektivlakering til udfaldet.

Bemærk!
Såfremt der anvendes metallisering på etiketten skal vi bede om at sende filerne enkeltvis pakket i ZIP-format. Navnet på de enkelte filer skal entydigt angive, hvad de vedrører: tryk/ metalisering af farve 1 og/eller metalisering af farve 2/ maske til beskæring samt eksempelfil - mønsteret viser de forventede sluteffekter. 
 
Forberedelse af personalisering
Personaliseret tryk kræver supplerende forberedelse af en database. Du finder en vejledning i udarbejdelsen af denne under et selvstændigt punkt:
Se, hvordan personalisering forberedes


Lagring til fil
Filformater
Plik do druku:Foretrukket PDF
Accepterede:
Fil til beskæring:  Foretrukket PDF
Accepterede:
For at tilføje filer til bestillingen skal de pakkes sammen i et ZIP-format.
Bemærk
Hvis der er tekst i arbejdet skal du huske at anbringe det på skrå inden det gemmes, eller at anbringe de typer som er anvendt i filen.

Ved lagring til PDF skal grafikken gemmes i høj opløsning.

Postscript filer skal frigøres som „komposit".

I tilfælde af komplicerede projekter som indeholder mange lag, med grafik, skygger, gennemsigtighed osv. som går ind over hinanden, skal baggrunden så vidt muligt udflades til et billede, mens kun tekster, logo, linjer og andre væsentlige elementer i projektet bibeholdes som wektor.
Problemet vedrører i særdeleshed programmet CorelDRAW X4, hvor der i enkelte tilfælde fra en korrekt udseende PDF fil kan forekomme fejl på trykket.


BEMÆRK!
I den fil der er beregnet til tryk gemmes ikke de planlagte skærelinjer!Yderligere information
Vær opmærksom på muligheden for at der på grund af forskellen i den anvendte teknologi kan forekomme farveforskelle på tryk fra blækprintere og det billede som vises på skærmen.


Anvendelsen af vores service er ensbetydende med accept af: samarbejdsbetingelserne, privatlivspolitik og cookies.

PrintNet anvender information indeholdt i cookies, som er nødvendig for at betjene internetbutikken og danne statistik.
Anvendelse af vitrinen uden at ændre dine browserindstillinger betyder at disse anbringes på dit slutudstyr. Husk at du til enhver tid kan ændre disse indstillinger.