| Aktuelt | Samarbejde | Hjælp | Firma | | £ | | | Kr.
   
registrering    Jeg har glemt adgangskoden
Login : Adgangskode :    
 ANTIVIRUS PAKKE
PRINTBUTIKKEN
Print on demand
ETIKETTER, 3D KLISTERMÆRKER
Plotter tilpasning
TRYK OG BESKÆRING
REKLAMEGENSTANDE
PRØVER OG MØNSTRE

Invitationer

 
Mål
Format efter renskæring
A6 ENKELTE  148mm x 105mm
A6 FOLDEGRAV KORT  297mm x 105mm   (efter foldning: 105mm x 148mm)
A6 FOLDEGRAV LANG  210mm x 148mm   (efter foldning: 105mm x 148mm)
ENKEL KVADRAT  160mm x 160mm
FOLDET KVADRAT  320mm x 160mm   (efter foldning: 160mm x 160mm)
DL ENKELTE  210mm x 99mm
DL FOLDEGRAV KORT  420mm x 99mm   (efter foldning: 210mm x 99mm)
DL FOLDEGRAV LANG  210mm x 198mm   (efter foldning: 210mm x 99mm)
A4 FOLDET TIL DL  210mm x 297mm   (efter foldning: 210mm x 99mm)
A4 FOLDET til „Z”   210mm x 297mm   (efter foldning: 210mm x 99mm)
Format på projektet
Det er størrelsen (i millimeter) på den forberedte fil. - (Brugerformat med udfald)
Projekt skal forberedes som en tosidet fil, der består af forside (fjerde og første side forbundet med hinanden, den ene ved siden af den anden) samt bagside (anden og tredje side forbundet med hinanden, den ene ved siden af den anden). Målene på sådan et projekt bør have størrelsen af brugerformatet efter at det er foldet ud + 2 mm udfald til hver side.
Udfald
Arbejdets baggrund og alle objekter som ligger op mod kanten af det grafiske layout skal føres i udfald ud over layoutets kanter. Ved dette arbejde er udfaldet 2 mm på hver side. 


Individualisering
Hvis du ønsker et individualiseret arbejde, så gør d bekendt med vejledningen: „hvordan forberedes det” til individualiseret tryk.  Se her >>


Grafik
Farvemodel
Arbejdet skal forberedes i CMYK model (vedrører ikke arbejde med anvendelsen af supplerende farver: guld/ sølv/ hvid 3D); såfremt der er rastet grafik i arbejdet (tekstur, fotografi) skal dette også ændres til CMYK. 
Blanding af forskellige farveoverflader eller farvemodeller i et dokument (fx CMYK og RGB) fører til forkert gengivelse af farverne, og der modtages ikke reklamationer herfor. 


Ved definering af egne CMYK farver bør summen af toneværdien i et punkt ikke overstige 300% (ved karton som er bestrøget, på den ikke bestrøgne side må den ikke overstige 200%; i særdeleshed skal det undgås at anbringe overpigmenterede baggrunde på det samme sted på forsiden og bagsiden. Ved arbejder hvor dette parameter overtrædes vil reklamationer ikke blive anerkendt. (man må med andre ord ikke bygge sort farve med fire 100% komponenter).

For tryksager, som forædles ved laminering, bør summen af tonalværdier i et punkt ikke overstige 250%.
Sort baggrund
For at opnå en fuld, mørk sort skal der bruges farver som er skabt af opsætningen.33%C 33%M 33%Y 100%K.
Grå baggrund
Hvor baggrundsfarven skal være grå bygges denne ved anvendelse af „K", uden anvendelse af de andre „CMY"
Toneovergange
Anvend ikke toneovergange til værdier under 5%
Tilføj støj til toneovergange for at undgå stribedannelser.
Optimal opløsning
Optimal opløsning til rastergrafik og billeder er 300dpi.
Anbringelse af objekter
Væsentlige objekter (billeder, grafik, tekster) må ikke befinde sig i en afstand af mindre end 3 mm fra kanten af det grafiske layout, eller fra foldelinjer.

Når projektet vendes -90 grader undersøges det om bitmappen vender sig korrekt.

Alle tekster anbringes på et selvstændigt lag (øverste).

Hvis det gemmes som CDR skal arbejdet grupperes og typerne skal ændres til skrå.
I filen skal sidens format defineres i overensstemmelse med ovenstående projektformat, og projektet skal anbringes centralt på siden. 
I tilfælde af lagring som EPS projekt uden baggrund (hvid) skal det begrænses af en ramme, hvis mål er i overensstemmelse med ovenstående projekt.


Under hensyntagen til skæretolerancen kan arbejdet blive let forskubbet i forhold til brugerformatets kant. 
Vi fraråder derfor at anbringe enhver form for rammer omkring projektet, hvis manglende centrering på brugerformatet kan være synlig.


Alle sider i filen bør have den samme orientering.
Brugerformaterne vender som standard „Head to Head".


Forberedelse til selektiv forædling
Hvordan forberedes filen til udførelse af selektivlak eller UV relief-lak og/ eller 3D relief?
Der skal forberedes eneller flere ekstra (sidste) side(r) i filen, og på denne skal angives de områder som skal lakeres i en farve (K 100%).  Den figur, som skal selektivlakeres, må ikke indeholde gråtoner, Selv ubetydelige, lyse gråtoner konverteres automatisk til sort og lakeres.

Selektivt lakerede elementer skal opfylde visse krav:
 • der bør ikke projekteres linjer, som er tyndere end 0,4mm;
 • afstanden mellem elementerne må ikke være mindre end (0,5mm);
 • størrelsen af teksten må ikke være mindre end 14pkt;
Der er mulighed for en forskydelse i forhold til trykket med 0,3mm. 


Selektivlak med relief 3D
 • Tykkelsen af lakken er 25-35 mikroner (føles klart med fingerspidserne).
 • Vi anbefaler ikke at lakere til udfaldet, da der er mulighed for revner ved skæring. Filer der har forberedt en maske til udfaldet for 3D-lak vil blive produceret på ordregivers ansvar.
 • I tilfælde af at dele af trykket forædles med 3D relieflak er der mulighed for kun at lakere på den ene side.
 • I tilfælde af et tosidet brugerformat forædles kun første side (avers) med 3D relieflak. I dette tilfælde udarbejdes en 3-sidet fil. Rækkefølgen af siderne i filen: avers/revers/maske til avers.

UV Selektivlak
 
 • Lakkens tykkelse 10-15 mikroner
 • Vi anbefaler ikke UV selektivlakering til udfaldet, og heller ikke på foldninger, da lakken kan krakelere.  
  Denne anbefaling inkluderer ikke meget små elementer/mønstre, hvor eventuel krakelering ikke vil være tydelig.
 • I tilfælde af forædling af elementer at trykket med UV-lak, er det muligt at lakere på begge sider. I denne situation skal der forberedes en 4-siders fil med forside/bagside af trykket (siderne 1 og 2 i filen), maske for for- og bagside (side 3 og 4  i filen). 
 • Der bør ikke anbringes lak på falsninger
  BEMÆRK! Der bør ikke på bagsiden projekteres lakerede elementer, som ligger samme sted som større lakerede elementer på forsiden, da disse kan blive presset af og medfører, at arkene kan klæbe sammen. 


Bemærk! I tilfælde af ordrer i stort oplag eller når overfladen på den lakerede overflade overstiger,15% af brugerfladen, kan leveringstiden for ordren forlænges med op til 5 arbejdsdage.

Filernes navne bør entydigt angive deres formål (maske, forside/ bagside).


Forberedelse af supplerende farve til Liquid Gold/Silver
Supplerende farve til Liquid Gold samt Liquid Silver forberedes på samme måde som forædling med UV selektivlak. (se ovenfor)

Bemærk.
Det anbefales ikke at forgylde elementer, som er tyndere end  0,4 mm i positiv samt 0,6 mm i negativ. Den anmefalede mindste størrelse af tegnene er 7 pkt.

LiquidMetal er en påtrykt farve.I forbindelse med den nøjagtige tilpasning (0,5mm), bør man ikke fjerne/vælge grafikbaggrund i CMYK-projektet, Siden med baggrundsprojektet bør heller ikke indeholde gentagne elementer af masken.
 


VARME STEMPLING
Hvordan forberedes fil til varme stempling
Der skal forberedes en film med en eller to sider i rækkefølgen avers/revers (forside7 bagside) og her indføre områderne til foliet Hot Stamping som sort farve med 400% mætning (C100 M100 Y100 K 100%). På billeder i Hot - Stamping tillader vi gråtoner. I dette tilfælde må man forvente at få en effekt af „gammelt guld/ sølv”. Denne effekt bør ikke anvendes på væsentlige tekster. Den bliver vanskelig læselig.

In translation: `Wybierając elementy projektu (np. logo, nazwisko), które mają być pokryte folią hotstamping i użyte w połączeniu z drukiem CMYK, należy uwzględnić możliwość ich przesunięcia o  +/-3mm (ze wzgledu na rzucanie maszyny). Ponadto elementy z hotstampingiem nie mogą nachodzić na elementy CMYK, co oznacza, że przy projektowaniu należy je znacznie odsunąć od siebie. 
Druk CMYK musi być przygotowany na osobnej stronie/stronach (pierwsze strony w pliku); Hot stamping (maski) na ostatnich stronach w pliku (odpowiednio trzecia/czwarta strona pliku).
`


Anbefalinger og begrænsninger ved projektering af grafik til varme stempling folie (hot stamping)
 • Hot Stamping Silver (sølv) og Gold (guld) kan både projekteres som vektorgrafik eller rastes.
 • Hot Stamping kan projekteres til udfaldet. 
 • Elementets mindste tykkelse 0,2 mm
 • Mindste størrelse på den grundlæggende font 9 pkt
 • Anbefalet mindste afstand mellem tegn 0,75mm





Lagring til fil
Filformater
Foretrukne: PDF, EPS, PRN
Accepterede: CDR, TIFF, JPG (Anbefales ikke). Ved bestillinger i disse filer beregner vi 3,5 zloty for forberedelse af PDF fil.
Bemærk! Fra programmet InDesign accepterer vi kun filer i postscript, eller også beder vi om at der i bemærkninger til ordren gives informationen: "Bemærk fil fra InDesign. Udfør venligst PSa"
Bemærk
Ved lagring til PDF skal grafikken gemmes i høj opløsning.

Hvis der er tekst med i arbejdet, så husk venligst at ændre den til skrå , eller at anbringe typerne i filen  (i PDF filer).
Teksterne må ikke rastes!!!
 
 Hvis arbejdet indeholder mere end en side, så gem alle sider i en fil. Hvis det af dig valgte format ikke tillader en sådan lagring, så lav to selvstændige filer med navnene  awers (forside) og rewers (bagside). (fx: projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 

I tilfælde af selvstændige filer til finish skal deres navn indeholde oplysninger om hvilken side de vedrører  (fx: maska_awers.pdf, maska_rewers.pdf)

Hvis du sender mere end en fil, så pak den venligst i ZIP format.
 
 I tilfælde af TIFF lagring bør filen gemmes som et lag, uden yderligere kanaler.
 
 I tilfælde af komplicerede projekter som indeholder mange lag, med grafik, skygger, gennemsigtighed osv. som går ind over hinanden, skal baggrunden så vidt muligt udflades til et billede, mens kun tekster, logo, linjer og andre væsentlige elementer i projektet bibeholdes som wektor.
Problemet vedrører i særdeleshed programmet CorelDRAW X4, hvor der i enkelte tilfælde fra en korrekt udseende PDF fil kan forekomme fejl på trykket.


Yderligere information
Vær opmærksom på muligheden for at der på grund af forskellen i den anvendte teknologi kan forekomme farveforskelle på tryk fra blækprintere og det billede som vises på skærmen.


Anvendelsen af vores service er ensbetydende med accept af: samarbejdsbetingelserne, privatlivspolitik og cookies.

PrintNet anvender information indeholdt i cookies, som er nødvendig for at betjene internetbutikken og danne statistik.
Anvendelse af vitrinen uden at ændre dine browserindstillinger betyder at disse anbringes på dit slutudstyr. Husk at du til enhver tid kan ændre disse indstillinger.